Máy Quét Đọc Mã Vạch 2D OD7200

1.550.000

  • Khả năng đọc: 1D & 2D
  • Kết nối USB
  • 137.4mm x 99.8mm x96.5mm