Máy bán hàng cầm tay POS Android SUNMI V2 – RAM 02GB / ROM 16GB

4.800.000